Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden


Algemeen:
Van toepassing zijn de leveringsvoorwaarden van de NVLG gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, d.d. 13 juli 1998, onder nummer 84/1998. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar doen toekomen.

Onderstaand vindt u onze aanvullende voorwaarden:

Annuleren:
Wanneer een product speciaal voor u in productie is genomen, dan is annuleren niet mogelijk.

Betaling:
50% bij opdracht. 40% voor levering. 10% 30 dagen na levering.

Wanneer u ons verzoekt om een product speciaal voor u te vervaardigen, dan kan een vooruitbetaling worden gevraagd. Wij behouden ons het recht voor genoemde betalingscondities te wijzigen, indien kredietinformatie daartoe aanleiding geeft.

Eigendomsrecht:
De juridische eigendomsoverdracht van het geleverde vindt plaats op het moment dat al het verschuldigde aan Grootkeuken Techniek Nederland is voldaan. Tot dat moment behoudt Grootkeuken Techniek Nederland het eigendomsrecht. Tot het moment van de overdracht ligt de verantwoordelijkheid (v.w.b. verzekeren, enzovoort) voor het geleverde bij de koper. Eventuele schades, welke niet door de verzekering worden vergoed, zijn voor rekening koper.

Garantie:
1 jaar op materiaal- en/of constructiefouten.
1 jaar op arbeidsloon.
1 jaar op voorrijkosten.

In het geval dat een storing, bij apparatuur met een wateraansluiting, het gevolg is van het overschrijden van de aangegeven maximale waterhardheid, dan komt de garantie te vervallen. Wanneer er garantiewerk wordt gevraagd buiten de normale kantooruren, dan wordt het supplement in rekening gebracht. Aan slijtage onderhevige onderdelen vallen buiten de garantie. Voor garantiewerkzaamheden in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden!

Geldigheid:
Onze aanbieding geldt tot 60 dagen na offertedatum en is gebaseerd op een levering uiterlijk binnen 6 maanden na heden.

Levering:
Franco geleverd, inclusief plaatsen en in bedrijf stellen in Nederland (m.u.v. de waddeneilanden) (een erkend installateur dient de benodigde voorzieningen, alsmede het aansluiten van de apparatuur te verzorgen). De werkzaamheden dienen aanééngesloten plaats te kunnen vinden. De toegangswegen dienen zodanig te zijn, dat de goederen ongemonteerd en in standaard secties op de plaats van bestemming kunnen worden gebracht.

Niet inbegrepen:

 • aanpassen van elektrische installaties
 • aanpassen van water aan-/afvoer
 • elektrisch aansluiten van afzuigsystemen
 • loodgieters- en dakdekkers werkzaamheden
 • hak-, breek-, boor- en andere bouwkundige werkzaamheden
 • aansluiten van CV-, gas-, stoom- en condensleidingen
 • restdamp afvoer
 • verwijderen van beschermfolie, indien dit niet gelijktijdig met de montage kan plaatsvinden
 • verticaal transport (inclusief demontage en montage van eventuele obstakels in het transporttraject)
 • alle voorzieningen vereist ingevolge de Hinderwet en nutsbedrijven
 • origine verklaringen

 

Leveringstijd:
Indien niet voorradig, dan geldt een leveringstijd van circa 8 weken na ontvangst van uw schriftelijke opdracht, alsmede de goedkeuring van de inrichtings-/sparingstekening(-en), wanneer dit van toepassing is.

Product:
Wij streven naar constante verbetering van onze producten en behouden ons derhalve het recht voor om specificaties tussentijds te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzen:
In € en exclusief 21% BTW

Uitstel levering:
Is mogelijk voor maximaal 2 maanden na de bevestigde leveringsdatum. Hierna wordt de apparatuur extern opgeslagen. De hieraan verbonden extra kosten zullen aan u worden doorbelast. Tevens zal de apparatuur aan u worden gefactureerd.

 

 

KvK 69429847

Neem contact op